Adroit AS omorganiserer og endrer navn til Auglit AS

Bakgrunnen for omorganiseringen og navneskiftet er å skape et tydelig varemerke som også fungerer godt utenfor den norske landegrensen, vi jobber mot et utvidet geografisk nedslagsfelt.

Det nye navnet vårt, Auglit er fra gammelt norsk/norrønt og har betydningen Syn, synsfelt og leker også med ordene augmented og glitch.

Rent praktisk foregår omorganiseringen og navneskiftet ved opprettelse av et nytt datterselskap som overtar produktene og oppgavene fra Adroit AS, vi lover å opprettholde det gode servicenivået og tilgjengeligheten også etter endringen!

Garanti og avtaler vil opprettholdes da Adroit AS vil bestå som morselskap, alle henvendelser kan stilles til Auglit AS

Om litt vil vårt domene endres til www.auglit.no / www.auglit.com

 

Adroit AS / Auglit AS